Trợ cấp sinh con ở các quận, thành phố tại Đài Loan năm 2021

Đài Loan luôn có những chính sách hỗ trợ cho việc sinh con. Những khoản trợ cấp nhiều hay ít phụ thuộc vào từng thánh phố. Cùng mình tìm hiểu trợ cấp sinh con ở các quận, thành phố tại Đài Loan năm 2021 nhé.

1.Trợ cấp quận, thành phố

Thành phố Keelung: 20.000 Đài tệ / lần sinh

Đài Bắc: 20.000 Đài tệ tệ / lần sinh

Tân Đài Bắc : 20.000 Đài tệ tệ mỗi lần sinh

Thành phố Đào Viên : 30.000 Đài tệ / trẻ

Quận Tân Trúc : 10.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Tân Trúc-Thành phố Tân Trúc : 15.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Quận Miaoli : 8.800 Đài tệ / lần sinh

Thành phố Đài Trung : 10.000 Đài tệ cho một lần sinh

Huyện Trường Hóa : 30.000 Đài tệ / lần sinh

Thành phố Nam Đầu : 10.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Quận Vân Lâm : 10.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Thành phố Gia Nghĩa : 8.000 Đài tệ mỗi lần sinh

Gia Nghĩa ) Quận Gia Nghĩa : 12.000 Đài tệ / lần sinh

Thành phố Đài Nam : 6.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Thành phố Cao Hùng : 20.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Quận Pingtung : 10.000 Đài tệ cho các hộ gia đình có thu nhập thấp

Pingtung-Thành phố Pingtung : 15.000 Đài tệ cho mỗi lần sinh

Thành phố Keelung : 20.000 Đài tệ tệ mỗi lần sinh

Quận Yilan : 10.000 Đài tệ tệ mỗi lần sinh

Quận Hoa Liên : 20.000 Đài tệ mỗi lần sinh

Huyện Đài Đông : 10.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Huyện Bành Hồ : 30.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

Kim Môn : 20.000 Đài tệ / lần sinh

Huyện Lệ Giang : 20.000 Đài tệ cho lần sinh đầu tiên

2.Trợ cấp bảo hiểm

Ngoài trợ cấp của quận, thành phố còn có trợ cấp từ bảo hiểm.

Có 4 cơ quan để bạn có thể nhận trợ cấp từ bảo hiểm:

  • Bảo hiểm lao động
  • Bảo hiểm nông nghiệp
  • Tiền trợ cấp quốc gia
  • Bảo hiểm công

Quyền lợi bảo hiểm:

  • Bảo hiểm lao động: Theo mức lương được bảo hiểm trả hai lần, thai nhi đơn tính sinh sản có thể nhận tới 91.600 Đài tệ
  • Bảo hiểm nông nghiệp: Khoản trợ cấp cố định là 20.400 Đài tệ
  • Tiền trợ cấp quốc gia: Có thể nhận tối thiểu 36.564 Đài tệ, nếu sinh non hoặc sinh đôi trở lên tăng tương ứng
  • Bảo hiểm công: Theo tiền trung bình của phí bảo hiểm sáu tháng nhân với hai lần

Xem thêm:

Sinh con ở Đài Loan cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?

Chế độ thai sản ở Đài Loan mẹ bầu nhất định phải biết

Quyền lợi của lao động nước ngoài tại Đài Loan nhất định phải biết

Môi giới có trách nhiệm đưa lao động đi khám bệnh hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *