Kết quả xổ số 539 Đài Loan hôm nay

Kiểm tra kết quả xổ số 539 Đài Loan hôm nay, kiểm tra kết quả xổ số 539 Đài Loan được công bố lúc 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Tiền thưởng xổ số 539 Đài Loan

Tất cả các giải thưởng của xổ số 539 Đài Loan đều là giải thưởng cố định và số tiền của mỗi giải thưởng như sau:

Giải thưởngGiải độc đắcGiải nhấtGiải nhìGiải ba
Tiền thưởng8,000,000 đài tệ20,000 đài tệ300 đài tệ50 đài tệ

Giải độc đắc: có 5 số trùng với số được công bố
Giải nhất: có 4 số trùng với số được công bố
Giải nhì: có 3 số trùng với số được công bố
Giải ba: có 2 số trùng với số được công bố
Ghi chú:
1. Giải nhất đến giải 4 của xổ số 539 được phân phối dưới hình thức tiền thưởng cố định và tổng tiền thưởng của giải nhất trong một kỳ là giới hạn trên 24 triệu Đài tệ.
Tuy nhiên, nếu tổng số tiền thưởng của giải nhất vượt quá 24 triệu nhân dân tệ do có quá nhiều người cùng trúng giải nhất, phương thức phân phối giải nhất sẽ được thay đổi thành hệ thống chia đều. Tất cả những người trúng giải nhất giải thưởng sẽ được chia đều theo số tờ trúng thưởng. (nếu chia ra số lẻ thì sẽ làm tròn)
2. Các con số trúng thưởng và cách phân chia giải thưởng dựa trên biên bản có chữ ký của một người độc lập làm chứng.
3. Thời hạn rút tiền là trong vòng ba tháng kể từ ngày bốc thăm
(nếu ngày tiếp theo của ngày rút tiền hoặc thời hạn rút tiền không phải là ngày làm việc của ngân hàng thì sẽ được hoãn lại sang ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng).
4. Người trúng vé xổ số dự thưởng mà chưa đến ngưỡng tính thuế lĩnh thưởng được đổi thưởng tại các đại lý xổ số điện toán sau 10 phút kể từ khi công bố kết quả xổ số.

Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 7
13/7/202416, 21, 23, 29, 30
12/7/202408, 17, 18, 19, 36
11/7/202401, 02, 13, 23, 37
10/7/202401, 09, 14, 31, 33
9/7/202402, 13, 31, 33, 36
8/7/202411, 17, 20, 22, 29
6/7/202404, 21, 24, 33, 35
5/7/202417, 18, 23, 24, 28
4/7/202409, 12, 15, 26, 33
3/7/202404, 20, 25, 33, 34
2/7/202403, 15, 16, 20, 22
1/7/202408, 11, 17, 19, 23
Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 6
29/6/202402, 17, 26, 33, 35
28/6/202412, 16, 25, 27, 39
27/6/202415, 18, 27, 28, 31
26/6/202402, 21, 37, 38, 39
25/6/202425, 26, 32, 36, 37
24/6/202403, 13, 17, 32, 39
22/6/202401, 21, 22, 25, 27
21/6/202410, 12, 15, 16, 23
20/6/202412, 13, 16, 20, 32
19/6/202402, 10, 11, 14, 22
18/6/202402, 09, 15, 29, 38
17/6/202402, 08, 26, 32, 34
15/6/202405, 08, 35, 36, 37
14/6/202401, 02, 17, 20, 37
13/6/202403, 12, 17, 30, 38
12/6/202414, 19, 20, 29, 32
11/6/202403, 13, 26, 32, 34
10/6/202418, 19, 30, 33, 38
08/6/202411, 19, 24, 31, 32
07/6/202401, 04, 27, 34, 35
06/6/202403, 11, 20, 21, 36
05/6/202403, 04, 06, 14, 20
04/6/202407, 11, 17, 23, 25
03/6/202406, 10, 21, 24, 31
01/6/202404, 20, 24, 28, 38
Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 5
31/5/202408, 12, 13, 23, 36
30/5/202402, 09, 32, 36, 37
29/5/202401, 07, 09, 20, 32
28/5/202416, 23, 29, 36, 39
27/5/202405, 13, 14, 17, 24
25/5/202401, 15, 32, 34, 38
24/5/202405, 16, 22, 26, 39
23/5/202414, 23, 26, 27, 34
22/5/202411, 13, 15, 23, 29
21/5/202401, 03, 16, 24, 31
20/5/202403, 05, 28, 32, 34
18/5/202405, 10, 11, 32, 37
17/5/202414, 19, 27, 30, 38
16/5/202409, 10, 21, 33, 35
15/5/202404, 06, 14, 26, 33
14/5/202407, 11, 18, 20, 22
13/5/202404, 14, 33, 36, 37
11/5/202401, 07, 11, 15, 29
10/5/202401, 12, 31, 38, 39
9/5/202405, 06, 11, 31, 35
8/5/202412, 13, 16, 26, 37
7/5/202404, 09, 18, 25, 39
6/5/202412, 28, 31, 35, 39
4/5/202402, 07, 13, 18, 28
3/5/202405, 06, 11, 16, 37
2/5/202403, 06, 13, 28, 35
1/5/202409, 24, 32, 36, 39

Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 4
30/4/202403, 07, 12, 17, 37
29/4/202404, 10, 12, 21, 27
27/4/202409, 15, 22, 34, 36
26/4/202410, 14, 25, 31, 36
25/4/202416, 20, 21, 22, 25
24/4/202403, 06, 10, 17, 28
23/4/202417, 18, 32, 35, 37
22/4/202406, 14, 20, 28, 35
20/4/202403, 12, 20, 34, 35
19/4/202402, 10, 21, 22, 38
18/4/202406, 13, 15, 25, 28
17/4/202415, 28, 35, 36, 39
16/4/202406, 17, 21, 26, 28
15/4/202403, 09, 10, 13, 17
13/4/202401, 02, 09, 19, 31
12/4/202401, 03, 10, 14, 31
11/4/202413, 15, 18, 19, 33
10/4/202402, 03, 21, 26, 30
9/4/202412, 21, 24, 25, 39
8/4/202403, 09, 21, 27, 36
6/4/202401, 13, 31, 34, 35
5/4/202401, 13, 31, 34, 35
4/4/202408, 14, 22, 27, 35
3/4/202401, 03, 06, 21, 27
2/4/202404, 10, 12, 23, 26
1/4/202405, 09, 14, 20, 33

Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 3
30/3/202402, 12, 15, 24, 35
29/3/202411, 12, 18, 23, 24
28/3/202401, 10, 16, 26, 29
27/3/202410, 21, 23, 27, 30
26/3/202405, 07, 30, 35, 38
25/3/202404, 11, 20, 34, 36
23/3/202407, 17, 27, 28, 33
22/3/202407, 11, 12, 24, 38
21/3/202401, 02, 04, 13, 27
20/3/202405, 24, 29, 34, 35
19/3/202410, 16, 26, 38, 39
18/3/202411, 16, 18, 19, 25
16/3/202402, 06, 16, 27, 39
15/3/202407, 08, 09, 14, 34
14/3/202418, 19, 22, 26, 28
13/3/202408, 12, 22, 35, 36
12/3/202412, 21, 23, 38, 39
11/3/202402, 08, 16, 18, 36
9/3/202405, 10, 27, 37, 38
8/3/202408, 11, 15, 20, 36
7/3/202402, 06, 20, 23, 36
6/3/202409, 19, 23, 36, 38
5/3/202426, 34, 36, 37, 39
4/3/202401, 03, 05, 19, 38
2/3/202417, 19, 29, 36, 37
1/3/202405, 12, 13, 21, 36

Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 2
29/2/202407, 15, 22, 26, 37
28/2/202407, 14, 28, 29, 38
27/2/202411, 27, 30, 31, 38
26/2/202423, 25, 29, 31, 32
24/2/202402, 07, 10, 15, 33
23/2/202401, 03, 15, 18, 35
22/2/202403, 05, 12, 15, 33
21/2/202401, 03, 04, 35, 37
20/2/202421, 26, 29, 30, 34
19/2/202405, 09, 17, 24, 25
17/2/202412, 18, 31, 38, 39
16/2/202407, 11, 16, 34, 36
15/2/202402, 04, 15, 17, 30
14/2/202404, 16, 27, 30, 37
13/2/202423, 24, 28, 30, 31
12/2/202406, 08, 22, 29, 38
10/2/202403, 18, 19, 21, 22
9/2/202406, 20, 22, 36, 37
8/2/202420, 25, 31, 35, 38
7/2/202406, 11, 15, 28, 31
6/2/202406, 13, 16, 32, 39
5/2/202412, 15, 16, 23, 28
3/2/202414, 20, 21, 23, 34
2/2/202410, 22, 26, 32, 33
1/2/202410, 17, 19, 29, 37

Thời gianKết quả xổ số 539 tháng 1
31/1/202406, 10, 21, 32, 38
30/1/202403, 11, 21, 23, 36
29/1/202401, 03, 18, 22, 28
27/1/202401, 08, 09, 30, 35
26/1/202406, 09, 12, 22, 31
25/1/202401, 14, 32, 34, 36
24/1/202404, 12, 29, 33, 36
23/1/202408, 16, 18, 19, 35
22/1/202403, 15, 17, 25, 36
20/1/202415, 20, 28, 36, 37
19/1/202402, 03, 13, 17, 35
18/1/202410, 27, 31, 32, 33
17/1/202410, 17, 32, 38, 39
16/1/202402, 05, 09, 27, 29
15/1/202401, 03, 10, 11, 35
13/1/202414, 20, 27, 33, 38
12/1/202401, 03, 12, 23, 31
11/1/202415, 23, 34, 36, 37
10/1/202403, 06, 15, 19, 24
9/1/202409, 17, 19, 23, 27
8/1/202407, 22, 35, 38, 39
6/1/202401, 16, 33, 37, 39
5/1/202410, 11, 14, 21, 33
4/1/202411, 27, 28, 29, 37
3/1/202401, 05, 21, 32, 37
2/1/202421, 22, 25, 30, 37
1/1/202403, 09, 27, 30, 33

Xem thêm:
Cách mua xổ số điện tử Đài Loan

XỔ SỐ HÓA ĐƠN ĐÀI LOAN