Gần 50% người Đài Loan không muốn chiến đấu bảo vệ Quốc gia

Gần 50% người Đài Loan không muốn chiến đấu bảo vệ Đài Loan. 75,2% số người được khảo sát đồng ý Đài Loan nên bắt buộc nam giới đi nghĩa vụ quân sự

Khoảng 75% người Đài Loan đồng ý với đề xuất Đài Loan nên tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc với Nam giới thay gì áp dụng theo chính sách tuyển dụng hoàn toàn tự nguyện theo khảo sát gần đây thực hiện bởi ETtoday.

Gần 50% người Đài Loan không muốn chiến đấu bảo vệ Quốc gia

Trong số những người được hỏi, 50,8% đồng ý mạnh mẽ với đề xuất này, 24,4% hơi đồng ý, 12% hơi không đồng ý, 5,9% hoàn toàn không đồng ý và 7% không có ý kiến, theo China Times .

Trước năm 2000, Đài Loan bắt buộc tất cả nam giới trên 18 tuổi phục vụ hai năm trong quân đội. Sau đó đã được rút ngắn xuống còn bốn tháng đào tạo cơ bản.

Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng, tình hình quanh eo biển Đài Loan trở lên tồi tệ hơn. Một số học giả thậm chí đã dự đoán  sẽ có một cuộc chiến trong vòng ba năm.

Nếu chiến tranh nổ ra giữa Đài Loan và Trung Quốc, 40,9% những người được khảo sát nói rằng họ sẵn sàng chiến đấu hoặc không phản đối sự tham gia của gia đình họ, trong khi 49,1% thì ngược lại.
So với kết quả của một cuộc khảo sát trước đó, tỷ lệ người sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ Đài Loan hoặc hỗ trợ các thành viên gia đình thực hiện đã tăng đáng kể, có lẽ do lo lắng gia tăng về ý định thực sự của Trung Quốc sau các sự kiện gần đây như việc thực hiện Luật an ninh quốc gia mới của Bắc Kinh cho Hồng Kông.

Những người sẵn sàng chiến đấu cho Đài Loan thường là nam giới, trong độ tuổi từ 30 đến 39, và với các liên kết đảng nghiêng về phía liên minh xanh, bao gồm những người ủng hộ Đảng Tiến bộ Dân chủ và Đảng Quyền lực mới trong số những người khác.

Khảo sát của ETtoday được thực hiện ở những người Đài Loan trên 20 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 16 tháng 7 và 2.640 mẫu hợp lệ đã được thu thập. Cuộc khảo sát có biên sai số cộng hoặc trừ 1,91% với khoảng tin cậy 95%.

Nguồn: taiwannews do codaudailoan lược dịch

Xem thêm:

Đài Loan quốc gia an toàn xếp thứ 2 thế giới

Hơn 80000 lao động nước ngoài ở lại Đài Loan do dịch Covid-19

Đăng ký trợ cấp khách sạn trực tuyến do Tổng cục du lịch Đài Loan công bố

Những khó khăn của Tân di dân khi khám chữa bệnh ở Đài Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.