Tập đoàn Evergreen Đài Loan thưởng tết cao nhất tới 20 tháng lương

Ngành vận tải container đã thu được lợi nhuận khổng lồ, và lợi nhuận hàng năm của Evergreen trong năm nay ước tính lên tới 238,3 tỷ đài tệ

Ngành vận tải container khởi sắc trong hai năm liên tiếp. Mức lương trung bình hàng năm của nhân viên năm nay cao tới 2,5 triệu NDT (đài tệ) ~ hơn 90.000USD ~ hơn 2 tỷ

Sàn giao dịch chứng khoán mới đây đã công bố mức lương trung bình của những nhân viên không giám sát của 3 đơn vị vận chuyển container lớn ở Đài Loan là: Evergreen, Yangming và Wanhai năm 2020, cao nhất là Wanhai 1,577 triệu NDT, Evergreen xếp thứ hai với 1,553 triệu NDT và Yangming là 1,374 triệu NDT

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo hàng năm, năm 2020, tính trên cơ sở toàn bộ chi phí tiền lương, lao động và bảo hiểm y tế, lương hưu và trợ cấp lương và tổng số nhân viên, mức lương bình quân hàng năm của Wan Hai sẽ đạt 3,78 triệu đài tệ. Mỗi nhân viên và Evergreen sẽ đạt 2 triệu đài tệ. Lương trung bình của Dương Minh sẽ đạt 1,484 triệu đài tệ.

Tuy nhiên, mức lương hàng năm của nhân viên Evergreen sẽ còn cao hơn trong năm nay, điều này được kỳ vọng sẽ thu hẹp khoảng cách với Wan Hai. Theo thông lệ thưởng cuối năm truyền thống của Evergreen, tiền thưởng cuối năm được hạch toán vào tài khoản vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 12. Vì vậy, ngày 30, nhân viên Evergreen sẽ được nhận “lương” hậu hĩnh.

Trong ba quý đầu năm nay, thặng dư sau thuếđài tệ, nếu lợi nhuận quý 3 thận trọng bằng quý 4 thì lợi nhuận cả năm của Evergreen ước tính cao tới 238,3 tỷ đài tệ, và dự kiến ​​sẽ phân bổ khoảng 0,5% cho nhân viên. Tiền thưởng ước tính lên tới 1,191 tỷ đài tệ. Tính toán với số liệu này, có thể thấy rằng Evergreen sẽ phát hành tiền thưởng cuối năm lên tới 20 tháng, tốt hơn nhiều so với năm ngoái, do đó, mức lương trung bình tổng thể của Evergreen sẽ tăng vọt lên 2,5 triệu đài tệ trong năm nay.

Nguồn: Yahoo news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.