Mức lương trung bình của người Đài Loan là bao nhiêu?

Mức lương hiện tại của bạn khi làm việc ở Đài Loan là bao nhiêu? Bạn có muốn biết mức lương trung bình của người Đài Loan là bao nhiêu không? Cùng đọc bài tổng hợp của mình về mức lương trung bình của người Đài Loan trong những năm gần đây. Đặc biệt bạn cũng có thể tự tra xem mức lương của mình hiện tại sẽ hơn và kém bao nhiêu người nhé.

Mức lương trung bình của người Đài Loan năm 2020

Theo Báo cáo khảo sát việc sử dụng nhân lực năm 2020 của Văn phòng kiểm soát viên có 9,144 triệu nhân viên toàn thời gian ở Đài Loan và thu nhập trung bình hàng tháng từ công việc chính của họ chỉ khoảng 39.504 đài tệ.

Mức lương trung bình hàng tháng của những người trẻ mới ra trường khoảng từ 21.000

Mức lương tháng trung bình đến tuổi 24 khoảng 28.000 đài tệ.

Mức lương trung bình hàng tháng của những người trên 30 tuổi là dưới 40.000 đài tệ

Mức lương trung bình hàng tháng của những người trên 40 tuổi là 40.000 đài tệ.

Mức lương trung bình hàng tháng cao nhất là từ 50 đến 54 tuổi là 45.215 đài tệ.

Từ 55 tuổi trở lên mức lương thấp dần.

Nguồn: báo cao của Chánh văn phòng kế toán. Ảnh do Apple Daily tổng hợp

Từ mức lương này bạn cũng có thể xem mức lương của bạn hiện có kém hơn hay nhiều hơn so với mức trung bình.

Tra cứu mức lương bản thân so với thị trường

Bạn có thể tra mức lương của bạn tại đây

Như bạn có thể thấy tóm tắt ngắn gọn mà hệ thống phân tích mức lương của bạn hiện tại hơn bao nhiêu % và thấp hơn bao nhiêu % người lao động tại Đài Loan

Phân tích chung về mức lương của bạn
Biểu đồ tổng hợp so sánh mức lương của bạn so với mức trung bình của toàn bộ người lao động tại Đài Loan

Xem thêm:

Đài Loan công bố mức lương cơ bản năm 2022

Một tháng lương ở Đài Loan gửi về Việt Nam được bao nhiêu tiền?

Tháng lương đầu tiên ở Đài Loan bị trừ những phí gì

Mức lương trung bình của người Việt ở Đài Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.