Cách tính phí Bảo hiểm lao động và Bảo hiểm y tế ở Đài Loan

Hàng tháng đều bị trừ tiền Bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động. Bạn có biết cách tính số tiền Bảo hiểm như thế nào không? Công ty sẽ đóng giúp bạn bao nhiêu % và bạn cần phải đóng bao nhiêu %. Đọc ngay bài viết này để biết cụ thể nhé.

Cách tính phí Bảo hiểm lao động và Bảo hiểm y tế ở Đài Loan

Bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động

Cách tính bảo hiểm y tế ở Đài Loan
Phí bảo hiểm y tế= Mức lương cơ bản x 4.69% x 30%

4.69% là mức phí bảo hiểm phải đóng, 30% là mức phí bảo hiểm người lao động phải đóng (70% còn lại thì phía chủ lao động đóng 60% và chính chủ hỗ trợ 10%)

Ví như lương cơ bản là 23.800 đài tệ/tháng thì mức phí bảo hiểm y tế là: 335 đài tệ

Nguồn: Website: Bộ Y tế Đài Loan

Cách tính bảo hiểm lao động ở Đài Loan

Phí bảo hiểm lao động = Mức lương cơ bản x 10% x 20% (80% còn lại thì phía chủ lao động đóng 70% và chính chủ hỗ trợ 10%)

Ví như lương cơ bản là 23.800 đài tệ/tháng thì mức phí bảo hiểm y tế là: 476 đài tệ

Như vậy theo mức lương cơ bản năm 2020 là 23800 đài tệ thì số tiền bảo hiểm lao động + Bảo hiểm y tế mà bạn cần đóng trong 1 tháng là: 811 đài tệ / tháng. Khi nào lương cơ bản tăng sẽ có chút điều chỉnh lên nhưng không đáng kể.

Căn cứ vào mức lương cơ bản của bạn sẽ có thể tính phí bảo hiểm mà bạn cần đóng. Giờ thì bạn đã biết cách tính phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm lao động mà hàng tháng bạn phải trả rồi đó. Nếu bị thu quá số tiền quy định thì nhớ phải hỏi lại thật kỹ nha.

Xem thêm:

Một tháng lương ở Đài Loan gửi về Việt Nam được bao nhiêu tiền?

Tháng lương đầu tiên ở Đài Loan bị trừ những phí gì

Đài Loan tăng lương cơ bản lên 24000 năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *