Trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi có thu nhập thấp, trung bình ở Đài Loan

Đài Loan là đất nước rất coi trọng phúc lợi của người già. Các quận và thành phố đều có những khoản trợ cấp cho nhóm người từ 65 tuổi trở lên. Cùng tìm hiểu tiêu chuẩn xin trợ cấp Sinh hoạt cho Người cao tuổi có thu nhập thấp và trung bình trên 65 tuổi ở Đài Loan nhé.

1. Tiêu chí xin được trợ cấp chính phủ hàng tháng cho người già

Những ai có đủ điều kiện sau vui lòng gọi điện đến phòng hộ khẩu để hỏi về hồ sơ cần chuẩn bị xin “Trợ cấp Sinh hoạt cho Người cao tuổi có thu nhập thấp và trung bình”.

  • Người già trên 65 tuổi, ở tại nơi đăng kí 1 năm trở lên. Ở trong nước 183 ngày và không sử dụng nhà công cộng, các nhà tạm trú của chính phủ.
  • Tài sản lưu động không vượt quá: 1 hộ 1 người 2.500.000 đài tệ, thêm 1 người tăng 250.000 đài tệ.

Lưu ý: 

1. Nếu bạn đủ điều kiện để nhận trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi có thu nhập thấp và trung bình, trợ cấp phúc lợi cho nông dân cao tuổi, Khoản lương hưu cơ bản được đảm bảo hàng năm cho Người cao tuổi, Khoản lương hưu cơ bản được đảm bảo hàng năm cho Người tàn tật, và Trợ cấp Sống cho Người tàn tật, chỉ có thể chọn một trong số số các trợ cấp khác.

2. Trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi có thu nhập thấp và trung bình có thể được kết hợp với Trợ cấp hưu trí quốc gia dành cho người già

2. Tiêu chuẩn để xin trợ cấp 7759 Đài tệ/tháng

Tiêu chuẩn để xin được trợ cấp 7759 Đài tệ mỗi tháng
 Quận, thành phốBất động sản không vượt quáThu nhập bình quân không vượt quá
(hộ gia đình/năm) (người/tháng)
Đài Bắc8,76 triệu24293 Đài tệ
Tân Bắc6,5 triệu23250 Đài tệ
Đào Viên6,5 triệu22922 Đài tệ
Đài Trung7,5 triệu21895 Đài tệ
 Đài Nam6,5 triệu18582 Đài tệ
Cao Hùng6,5 triệu19649 Đài tệ
Tân Trúc, Miêu Lật, Nghi Lan7,5 triệu18582 Đài tệ
Kim Môn6,5 triệu17.472 Đài tệ
Huyện Lệ Giang5 triệu17.472 Đài tệ
Cơ Long, Chương Hóa, Nam Đầu, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Bình Đông, Hoa Liên, Đài Đông, Bành Hổ6,5 triệu18582 Đài tệ

3. Tiêu chuẩn để xin được trợ cấp 3879 Đài tệ/tháng

Tiêu chuẩn để xin được trợ cấp 3879 Đài tệ mỗi tháng
 Quận, thành phốBất động sản không vượt quáThu nhập bình quân không vượt quá
 ( hộ gia đình/năm) (người/tháng)
Đài Bắc8,76 triệu33252 Đài tệ
Tân Bắc6,5 triệu33252 Đài tệ
Đào Viên6,5 triệu33252 Đài tệ
Đài Trung7,5 triệu33252 Đài tệ
Đài Nam6,5 triệu30970 Đài tệ
Cao Hùng6,5 triệu32748 Đài tệ
Tân Trúc, Miêu Lật, Nghi Lan7,5 triệu30970 Đài tệ
Kim Môn6,5 triệu29102 Đài tệ
Lệ Giang529102 Đài tệ
Cơ Long, Chương Hóa, Nam Đầu, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Bình Đông, Hoa Liên, Đài Đông, Bành Hổ6,5 triệu30970 Đài tệ

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin mức trợ cấp, tiêu chí nhận trợ cấp có thể thay đổi theo các quận, thành phố do đó cần tới trực tiếp quận huyện thành phố nơi cư trú để hỏi về cách thức xin trợ cấp nhé.

Xem thêm:

Cách đăng kí xin trợ cấp chăm sóc trẻ em ở Đài Loan

Sinh con ở Đài Loan cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn đăng ký phiếu giảm giá của các Bộ ở Đài Loan

Chế độ thai sản ở Đài Loan mẹ bầu nhất định phải biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.