Tạm dừng phỏng vấn visa định cư thông báo từ Văn phòng Đài Bắc tại Việt Nam ngày 23/4/2020

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM
THÔNG BÁO
(Về việc tạm dừng phỏng vấn visa định cư)

1. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đã thông báo: Từ ngày 18/3/2020, tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài, từ ngày 22/3/2020 tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài, đồng thời, từ ngày 01/04/2020, Bộ Giao thông Việt Nam thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách đến Việt Nam, chỉ cho phép những chuyến bay chở khách xuất cảnh Việt Nam. Do lo ngại công dân Đài Loan gặp khó khăn khi nhập cảnh Việt Nam, nên Văn phòng Chúng tôi đã thông báo tạm dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 23/03/2020 đến ngày 24/04/2020.

2. Vì những chính sách hạn chế nhập cảnh của Việt Nam nêu trên và tình hình dịch bệnh toàn cầu còn tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe của công dân, Văn phòng Chúng tôi sẽ tiếp tục dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 27/04/2020 đến ngày 22/05/2020 (bao gồm phỏng vấn, đăng ký phỏng vấn, lớp phụ đạo dành cho hôn phối nước ngoài…) và sẽ dựa theo chính sách nhập cảnh của Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

3. Những trường hợp đã được hẹn ngày phỏng vấn từ ngày 27/04/2020 đến ngày 22/05/2020 sẽ được lần lượt chuyển sang ngày 06/08/2020 đến ngày 31/08/2020 phỏng vấn. Văn phòng Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với đương sự để thông báo lịch phỏng vấn mới. Những trường hợp đương sự đã nhập cảnh Việt Nam trước ngày 22/03/2020 mà hiện chưa xuất cảnh thì có thể tham gia phỏng vấn theo lịch hẹn ban đầu (đề nghị đương sự chủ động thông báo cho Văn phòng Chúng tôi được biết).

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam
Ngày 23 tháng 04 năm 2020

駐越南台北經濟文化辦事處公告
日期:2020年4月23日

一、 鑒於「新型冠狀病毒」疫情在全球持續蔓延,越南政府前曾宣布,自本(109)年3月18日起暫停核發外國人簽證、同月22日起暫停所有外國人入境,嗣後越南交通部公告所有來越航班自4月1日起暫停載客,僅准載客離境。考量國人來越困難,本處爰公告自3月23日至4月24日暫停依親簽證面談業務一個月。

二、 經綜合評估,因前述各項越南限制入境措施短期內暫無放寬之勢,且目前全球疫情未見趨緩,為維護國人健康,本處將繼續暫停辦理4月27日至5月22日期間之依親簽證面談業務(含預約面談時間、外配入國前輔導講習等),未來將視越南政府入境措施再做調整。

三、 原排定4月27日至5月22日期間依親簽證面談者,將依序改至8月6日至8月31日面談,本處將主動聯繫當事人及通知更改面談日期;當事人倘已於3月22日前入境越南且尚未離境者,仍可依原訂時間來本處面談,請當事人於本處聯繫時告知意願。

駐越南臺北經濟文化代表處

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.