Vắc xin mũi 3 nên tiêm gì? Tiêm mũi 3 vắc xin AZ, Modena, BNT tác dụng phụ ra sao?

Đài Loan đang mở đợt tiêm vắc xin thứ 3 cho những người đã tiêm vắc xin mũi 2 đủ 3 tháng trở lên. Bạn đang phân vân không biết nên tiêm vắc xin mũi 3 là loại nào, vắc xin mũi 3 tiêm loại nào tốt nhất, tác dụng phục ra sao? Đọc ngay […]