Tag Archives: MOL

Điều kiện cấp thẻ cư trú vĩnh viễn cho lao động ở Đài Loan

Theo Bộ Lao Động Đài Loan (MOL) những lao động nhập cư làm đủ 6 năm trở lên tại Đài Loan có thể chuyển làm “Lao động kĩ thuật trung cấp. Nhờ vào đó bạn có thể được cấp thẻ cư trú vĩnh viễn ở Đài Loan. Vậy cần phải đáp ứng những tiêu chí […]

Kêu gọi soạn thảo luật cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nhập cư Đài Loan

Mạng lưới trao quyền cho người di cư ở Đài Loan (MENT) đã thúc giục chính phủ Đài Loan vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (8 tháng 3) đưa ra luật mới nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên chăm sóc gia đình nhập cư, những người không được bảo vệ Đạo […]