Dân cư mạng Đài Loan ghen tị với mức lương của lao động nhập cư

Một cuộc thảo luận trên mạng Internet sôi nổi bởi những dân cư mạng người Đài Loan muốn yêu cầu bồi thường do không nhận được tiền thưởng cho việc làm thêm giờ. Gần đây bảng lương của một lao động nhập cư đã được đăng tải trên mạng xã hội Đài Loan, tạo ra […]

Mức lương trung bình của người Việt ở Đài Loan

Người Việt sinh sống và làm việc tại Đài Loan với số lượng khoảng trên 500.000 người trong đó bao gồm: du học sinh, lao động xuất khẩu (làm công nhân hoặc chăm sóc người già), người kết hôn với người Đài Loan,…Chính phủ Đài Loan cũng nhận định cộng đồng người Việt là cộng […]