Tag Archives: Kinh tế Đài Loan

Lạm phát ở Đài Loan đạt mức cao nhất trong 13 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đạt 1,96% vào năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2009, nhưng vẫn dưới rào cản tâm lý 2%. Theo Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS), con số cho tháng 12 năm 2021 đạt 2,62%, mặc dù tỷ lệ lạm phát cơ bản […]