Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Đài Loan trong tháng 3 đã vượt 3%

TIER cho biết sự gián đoạn chuỗi cung ứng báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên giá rẻ Với chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) có khả năng vượt mốc 3% trong tháng Ba, với mức giá cao có khả năng sẽ tiếp tục duy trì, Viện […]

Lạm phát ở Đài Loan đạt mức cao nhất trong 13 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đạt 1,96% vào năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2009, nhưng vẫn dưới rào cản tâm lý 2%. Theo Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS), con số cho tháng 12 năm 2021 đạt 2,62%, mặc dù tỷ lệ lạm phát cơ bản […]