Tag Archives: chủ đài loan

Người sử dụng lao động nhập cư đối mặt với tiền phạt nếu trốn trách nhiệm phòng chống Covid-19

Người sử dụng lao động nhập cư đối mặt với tiền phạt nếu trốn trách nhiệm phòng chống Covid-19 Người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt nếu không tuân thủ các quy tắc quản lý lao động nhập cư trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Cụ thể: Người sử dụng lao động sẽ […]