Hơn 784000 người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Đài Loan năm 2022 (lao động nhập cư chiếm 79%)

Cho đến cuối tháng 9 năm 2022, số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan (không bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau) là 784,000 người, trong đó có 623,000 người lao động nước ngoài (chiếm 79.4%), 49,000 người vợ chồng nước ngoài chưa có quốc tịch (chiếm 6.3%), hai nhóm này tổng cộng chiếm gần 86%.
Vào cuối tháng 9 năm 2022, người lao động nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ chủ yếu tập trung tại thành phố Đào Viên (chiếm 18.1%), thành phố Đài Trung (chiếm 14.7%), và thành phố New Taipei (chiếm 12.6%); còn người vợ chồng nước ngoài chưa thụ động quốc tịch chủ yếu tập trung tại thành phố New Taipei (chiếm 21.5%), thành phố Đào Viên (chiếm 14.2%), và thành phố Đài Bắc (chiếm 13.8%).
Số người nước ngoài cư trú và lưu trú tại Đài Loan dựa trên quy định của “Luật Nhập cư và Di trú”, lưu trú là số người sống tại Đài Loan trong thời gian không quá 6 tháng, còn cư trú là số người sống tại Đài Loan trong thời gian trên 6 tháng. Dưới đây là phân tích ngắn gọn về số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan (không bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau) trong 8 năm gần đây (từ năm 2014 đến 2021) và đến cuối tháng 9 năm 2022
I. Số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan trong 8 năm gần đây
Theo loại hình:
Số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan có xu hướng tăng, từ 629,633 người vào cuối năm 103, tăng dần lên 797,122 người vào cuối năm 109, sau đó giảm xuống còn 752,900 người vào cuối năm 110. Người lao động nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là người vợ chồng nước ngoài chưa thụ động quốc tịch (không bao gồm vợ chồng nước ngoài từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau).
1.1. Người lao động nước ngoài: Từ cuối năm 103 với 526,578 người, số người này tăng đến đỉnh điểm vào cuối năm 108 với 646,736 người, sau đó giảm xuống 595,155 người vào cuối năm 110, chiếm tỷ lệ 79.05%.
1.2. Người vợ chồng nước ngoài: Số lượng này có tỷ lệ tăng tổng thể, đến cuối năm 110 là 514,448 người, tăng 8,733 người (+20.44%) so với cuối năm 103, chiếm tỷ lệ 6.83%.
Theo ngành nghề:
Số người nước ngoài chủ yếu là nguồn lao động, trong đó người lao động nước ngoài là số lớn nhất, tiếp theo là giáo viên, sau đó là người kinh doanh và kỹ sư.
2.1. Lao động: Từ cuối năm 103 với 572,737 người, số người này tăng dần lên 715,477 người vào cuối năm 109, sau đó giảm xuống 671,115 người vào cuối năm 110, tăng 97,378 người trong vòng 8 năm (+17.00%). Trong số này, người lao động nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn nhất gần 90%, còn giáo viên, người kinh doanh và kỹ sư cùng chiếm 3.20%.
2.2. Không phải lao động và dưới 15 tuổi: Số người không phải lao động tăng dần, đến cuối năm 110 là 75,697 người, tăng 25,061 người (+49.49%) so với cuối năm 103, còn số người dưới 15 tuổi dao động từ 5 đến 7 nghìn người.
Về người lao động nước ngoài:
Số người lao động nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan chủ yếu là người Indonesia, vào cuối năm 110 có 215,250 người, tiếp theo là người Việt Nam với 197,791 người, và người Philippines với 138,565 người. Trong 8 năm gần đây, số người này đã tăng trước rồi giảm sau, so với năm 103, số người lao động nước ngoài Indonesia giảm 2,961 người (-1.39%), trong khi số người lao động nước ngoài Việt Nam và Philippines tăng lần lượt là 56,083 người (+41.63%) và 27,015 người (+24.22%).
II. Số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan đến cuối tháng 9 năm 2022
Theo loại hình:
Số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan tính đến cuối tháng 9 năm 2022 là 783,662 người, trong đó có 622,531 người lao động nước ngoài (chiếm 79.44%), tăng 7,538 người (+1.23%) so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là 49,383 người vợ chồng nước ngoài chưa được thụ động quốc tịch (không bao gồm vợ chồng nước ngoài từ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau), giảm 2,369 người (-4.58%) so với cùng kỳ năm trước. Hai nhóm này cộng lại chiếm 86% số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan.
Theo ngành nghề:
Trong kỳ này, số người nước ngoài làm việc là 703,809 người (chiếm 89.81%), tăng 12,697 người (+1.84%) so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là 72,615 người không phải lao động (chiếm 9.27%), tăng 5,720 người (+8.55%) so với cùng kỳ năm trước; trong số người làm việc, người lao động nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn nhất với 88.45%, sau đó là giáo viên với 1.33%, và người kinh doanh với 1.12%.
Theo khu vực:
3.1. Người lao động nước ngoài: Thành phố Đào Viên có số lượng lớn nhất với 112,580 người (chiếm 18.08%), sau đó là thành phố Đài Trung với 91,423 người (chiếm 14.69%), và thành phố Tân Bắc với 78,479 người (chiếm 12.61%). Ba thành phố này cộng lại chiếm 45% tổng số người lao động nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan. Dựa trên cơ cấu này, có 3 quận/huyện trong đó tỷ lệ người lao động nước ngoài chiếm trên 90% trong số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan: Quận Chương Hóa (chiếm 93.91%), Quận Bành Hổ (chiếm 92.59%), và Quận Miêu Lật (chiếm 91.00%). Trong khi đó, có 3 quận/huyện với tỷ lệ người lao động nước ngoài chiếm dưới 70%: Thành phố Đài Bắc (chiếm 45.85%), Thành phố Tân Trúc (chiếm 65.12%), và Quận Hoa Liên (chiếm 69.90%).
3.2. Người vợ chồng nước ngoài: Thành phố Tân Bắc có số lượng lớn nhất với 16,344 người (chiếm 21.53%), sau đó là thành phố Đào Viên với 7,024 người (chiếm 14.22%), và thành phố Đài Bắc với 6,825 người (chiếm 13.82%). Ba thành phố này cộng lại chiếm 50% tổng số người vợ chồng nước ngoài chưa được thụ động quốc tịch ở Đài Loan. Có 2 quận/huyện với tỷ lệ người vợ chồng nước ngoài chiếm trên 10% trong số người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ ở Đài Loan: Quận Đài Đông (chiếm 15.36%) và Thành phố Cơ Long (chiếm 10.16%), còn 2 quận/huyện với tỷ lệ dưới 4%: Quận Bành Hổ (chiếm 3.47%) và Quận Chương Hóa (chiếm 3.56%).
Nguồn bài viết: Cục thống kê Đài Loan

Xem thêm:
Quy trình tang lễ theo phong tục ở Đài Loan
Những điều kiêng kị trong lễ tang ở Đài Loan
Nghi thức, phong tục trong tang lễ ở Đài Loan

Nguồn: Codaudailoan tổng hợp. Vui lòng không copy

Cập nhật tin tức Đài Loan tại Codaudailoan.com. Website là nơi chia sẻ Kinh nghiệm cư trú tại Đài Loan các vấn đề thủ tục kết hôn Đài Loan, ly hôn, làm thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế Đài Loan, cập nhật tin tức mới nhất Đài Loan cho lao động, du học sinh, hôn phối với người Đài Loan.