Quy định nghỉ phép tang cho người lao động ở Đài Loan

Quy định nghỉ phép tang ở Đài Loan, nghỉ phép tang ở Đài Loan được mấy ngày?第 3 條勞工喪假依左列規定:一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假八日,工資照給。二、祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者,給予喪假六日,工資照給。三、曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者,給予喪假三日,工資照給。Điều 3Người lao động nghỉ phép tang theo quy định sau đây: Đối với bố mẹ, bố mẹ nuôi, bố mẹ kế, vợ hoặc chồng người lao động qua đời được nghỉ phép 8 ngày tang và […]

Nghỉ phép tang gia, ốm đau, tai nạn, trợ cấp tử tuất ở Đài Loan

Ở Đài Loan gia đình có tang được nghỉ bao nhiêu ngày ? Bị thương tật, ốm đau, tai nạn được nghỉ bao nhiêu ngày ? Trợ cấp tử tuất là bao nhiêu ? Bạn hãy đọc bài viết này để bảo đảm quyền lợi của mình nhé. 1. Nghỉ phép tang gia Thời gian […]