Quy định nghỉ phép tang cho người lao động ở Đài Loan

Quy định nghỉ phép tang ở Đài Loan, nghỉ phép tang ở Đài Loan được mấy ngày?第 3 條勞工喪假依左列規定:一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假八日,工資照給。二、祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者,給予喪假六日,工資照給。三、曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者,給予喪假三日,工資照給。Điều 3Người lao động nghỉ phép tang theo quy định sau đây: Đối với bố mẹ, bố mẹ nuôi, bố mẹ kế, vợ hoặc chồng người lao động qua đời được nghỉ phép 8 ngày tang và […]

Chế độ tử tuất cho người lao động nước ngoài tại Đài Loan

Khi bạn mới sang Đài Loan lao động ai cũng phải đóng bảo hiểm (BHXH và BHLĐ bắt buộc). Trong đó có một khoản tiền là tiền tử tuất. Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc tiền tử tuất là gì ? Nhận tiền tử tuất như thế nào ? Hãy cùng mình đọc bài […]