Hướng dẫn phân biệt tiền Đài thật – giả

Gần đây Đài Loan có nhiều báo cáo phát hiện tiền giả ở các nơi như Đào Viên, Đài Bắc, Chương Hóa,…. với các mệnh giá như đồng 100, 500, 1000 đài tệ. Để giúp mọi người phân biệt tiền giả Codaudailoan.com tổng hợp các cách phân biệt tiền Đài thật giả của ngân hàng […]

Đài tệ tăng 1.07 Cent tạm giữ mức 29.420 khoai

Đài tệ tăng 1.07 Cent tạm giữ mức 29.420 khoai tức là tỉ giá đài tệ và đô la đang ở mức 29.420 khoai (29420 đài tệ đổi được 1000 đô la) Giá mở cửa của đồng Đài tệ so mới đô la Mỹ là 29.550 đài tệ, cao nhất là 29.415 đài tệ và […]