Xổ số hóa đơn Đài Loan tháng 11-12 năm 2021

Xem ngay kết quả Xổ số hoá đơn Đài Loan tháng 1-2 Kết quả Xổ số hóa đơn Đài Loan tháng 11-12 năm 2021 được công bố vào 1h30 ngày 25 tháng 1, thời gian đổi thưởng từ ngày 6/2/2021 tới hết ngày 5/5/2022. Hướng dẫn cách xem hóa đơn trúng thưởng ở Đài Loan […]

Kết quả trúng thưởng hóa đơn tháng 11-12/2019

Kết quả trúng thưởng theo số hóa đơn tháng 11-12 năm 2019 mở thưởng lúc 13h 30 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020. Thời gian đổi thưởng từ ngày 6 tháng 2 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2020 Hướng dẫn cách xem hóa đơn trúng thưởng tháng 9-10: Cách xem hóa đơn: […]