Tag Archives: Kymco

Bảng xếp hạng số xe máy được bán ra tại Đài Loan năm 2021

Dựa trên doanh số 101.210 chiếc trong một tháng vào tháng 12, cuối cùng 809.176 chiếc đã được bán. Thật không may, so với 1.035.823 chiếc vào năm 2020, ít hơn 226.000 chiếc, số lượng phương tiện chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường lớn như dịch bệnh, tình trạng khan […]