Tag Archives: du lịch đài loan

Đăng ký trợ cấp khách sạn trực tuyến do Tổng cục du lịch Đài Loan công bố

Đăng ký trợ cấp khách sạn trực tuyến do Tổng cục du lịch Đài Loan công bố. Cần kiểm tra xem khách sạn dự định ở có tham gia vào chương trình trợ cấp khách sạn do Tổng Cục Du lịch Đài Loan phát động Đăng ký trực tuyến trợ cấp khách sạn do chính […]

Đài Loan lên kế hoạch cho phép khách nước ngoài du lịch vào tháng 10

Đài Loan lên kế hoạch cho phép khách nước ngoài du lịch vào tháng 10. Đài Loan sẽ dần mở cửa đất nước cho khách du lịch nước ngoài bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 Đài Loan đang có kế hoạch mở lại dần giao thông và du lịch theo ba giai đoạn, giai […]