Tag Archives: chi phí ở cữ tại 月子中心 Đài Loan

Những điều cần chú ý khi ở cữ tại Trung tâm ở cữ – 月子中心 tại Đài Loan

Lấy chồng sinh con ở Đài Loan nhận được nhiều trợ cấp của chính phủ hỗ trợ một phần chi phí sinh con và chăm con. Tuy nhiên do người Việt qua Đài lấy chồng sinh con đôi khi việc ở cữ sẽ gặp khó khăn nếu gia đình không có người chăm. Trong trường […]