Thẻ kính lão, thẻ tình thương, thẻ đồng hành ở Đài Loan

Tất cả các quận và thành phố ở Đài Loan đã thiết lập trợ cấp đi lại cho người già và người tàn tật. Các loại vé được chia thành ba loại: thẻ kính lão, thẻ tình thương, thẻ đồng hành. Quyền lợi ưu đãi hầu hết giống nhau, nhưng một số quận và các […]

Trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi có thu nhập thấp, trung bình ở Đài Loan

Đài Loan là đất nước rất coi trọng phúc lợi của người già. Các quận và thành phố đều có những khoản trợ cấp cho nhóm người từ 65 tuổi trở lên. Cùng tìm hiểu tiêu chuẩn xin trợ cấp Sinh hoạt cho Người cao tuổi có thu nhập thấp và trung bình trên 65 […]