Lịch nghỉ lễ, tết ở Nhật Bản năm 2024 (Lịch đỏ Nhật Bản 2024)

Cùng xem lịch nghỉ lễ, Tết ở Nhật Bản trong năm 2024. Lập kế hoạch cho các chuyến du lịch, về Việt Nam thăm người thân cho phù hợp. Bài viết tổng hợp lịch nghỉ lễ, kỳ nghỉ lễ dài ngày trong năm 2024 ở Nhật Bản.
Năm 2024 sẽ có nhiều ngày nghỉ lễ rơi vào thứ 7 và chủ nhật nên được nghỉ bù vào thứ hai. Cụ thể:

Lịch nghỉ lễ, tết ở Nhật Bản năm 2024. Ảnh: KKday

Lịch nghỉ lễ, tết ở Nhật Bản năm 2024

Ngày lễThời gian nghỉ chính thức
Tết dương lịch 01.01.202401.01.2024 (1 ngày)
Lễ thành nhân 08.01.202406.01.2024-08.01.2024 (3 ngày)
Quốc Khánh 11.02.202410.02.2024 – 12.02.2024 (3 ngày)
Sinh nhật Thiên Hoàng 23.02.202423.02.2024-25.02.2024 (3 ngày)
Xuân phân 20.03.202420.03.2024 (1 ngày)
Ngày Chiêu hòa (showa) 29.04.202427.04.2024-29.04.2024 (3 ngày)
Ngày kỷ niệm hiến pháp 03.05.202403.05.2024 (1 ngày)
Ngày cây xanh 04.05.202404.05.2024 (1 ngày)
Tết thiếu nhi 05.05.202405.05.2024 (1 ngày)
Ngày của biển 15.07.202413.07.2024-15.07.2024 (3 ngày)
Ngày của núi 11.08.202410.08.2024-12.08.2024 (3 ngày)
Ngày kính lão 16.09.202414.09.2024-16.09.2024 (3 ngày)
Thu phân 22.09.202421.09.2024-23.09.2024 (3 ngày)
Ngày thể dục thể thao 14.10.202412.10.2024-14.10.2024 (3 ngày)
Ngày văn hóa 03.11.202402.11.2024-04.11.2024 (4 ngày)
Lễ tạ ơn lao động 23.11.202423.11.2024 (1 ngày)

Tuần lễ vàng trong năm 2024 ở Nhật Bản

1. Tuần lễ vàng: Từ ngày 27.04.2024 – 06.05.2024 nếu xin nghỉ làm 3 ngày 30.4-2.5.2024 thì bạn sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 10 ngày liên tục

Ảnh: www.baitoru.com

2. Ngày lễ Obon: Từ 10.08.2024-18.08.2024 nếu xin nghỉ làm 4 ngày từ 13.08-16.08.2024 bạn sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày liên tục.

Ảnh: www.baitoru.com

3. Tuần lễ Bạc (kỳ nghỉ thu) từ ngày 14.09.2024-23.09.2024 nếu xin nghỉ làm 4 ngày từ 17.09-20.09 bạn sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày

Ảnh: www.baitoru.com