Tag Archives: Power Lottery

Giải độc đắc kỷ lục 3.1 tỉ Đài tệ cao nhất mọi thời đại

Giải độc đắc kỷ lục 3.1 tỉ Đài tệ cao nhất mọi thời đại tương đương với 105 triệu USD Giải độc đắc xổ số điện tử Power (威力 彩) mới đạt kỷ lục tới 3.1 tỉ Đài tệ (105  triệu USD) một kỷ lục mới mọi thời đại sẽ được công bố vào tối […]