Tag Archives: phiếu tiêu dùng đài loan

Phiếu tiêu dùng Đài Loan những đối tượng nào được phép sử dụng

Ngày hôm nay 1 tháng 7 năm 2020 Chính phủ Đài Loan đã bắt đầu để người dân đặt mua phiếu kích thích tiêu dùng thông qua hệ thống cửa hàng tiện lợi. Vậy đối tượng nào được phép đặt mua, sử dụng phiếu kích thích tiêu dùng Đài Loan? Đối tượng được nhận phiếu […]