Tag Archives: phiếu kích thích tiêu dùng 3000 đài tệ

Người nước ngoài không phải hôn phối với người Đài Loan không được nhận phiếu kích thích tiêu dùng

Người nước ngoài có thẻ cư trú nhưng không phải hôn phối với người Đài Loan sẽ không được nhận phiếu kích thích tiêu dùng. Cư dân nước ngoài ở Đài Loan không kết hôn với công dân Đài Loan sẽ không đủ điều kiện nhận các phiếu kích thích tiêu dùng sẽ được phát […]