Tag Archives: phân biệt ký hiệu trên trứng ở đài loan

Đài Loan áp dụng quy tắc in trứng mới tăng khả năng truy xuất nguồn gốc

Quy tắc in trứng mới ở Đài Loan củng cố khả năng truy xuất nguồn gốc. Trứng được rửa sạch để đánh dấu thông tin về nguồn cung cấp, phương pháp sản xuất – Mỗi quả trứng được sản xuất tại Đài Loan trải qua quá trình rửa sẽ được đánh dấu thông tin nguồn […]