Tag Archives: Những trường hợp được phép cư trú ở Đài Loan

Những trường hợp được phép cư trú ở Đài Loan khi vợ chồng của tân di dân qua đời hoặc li dị

Chồng/ vợ người Đài Loan mất thì có được tiếp tục ở Đài Loan không? Li dị chồng/ vợ người Đài Loan rồi có được ở Đài Loan nữa không? Trong trường hợp chồng/ vợ người Đài Loan mất thì làm thế nào để tiếp tục được ở Đài Loan? Nếu li dị chồng làm […]