Tag Archives: Những nước bắt buộc phải cách li khi nhập cảnh vào Đài Loan

Những nước bắt buộc phải cách li khi nhập cảnh vào Đài Loan

Theo Trung tâm chỉ huy dịch bệnh Trung Ương CECC công bố ngày 14/3/2020 các quốc gia có người nhập cảnh vào Đài loan cần thực hiện cách ly bắt buộc tại nhà bao gồm: 27 quốc gia châu Âu và Du Bai sẽ có hiệu lực từ ngày 17/3/2020 Danh sách 27 quốc gia […]