Tag Archives: người dân đài loan

Gần 50% người Đài Loan không muốn chiến đấu bảo vệ Quốc gia

Gần 50% người Đài Loan không muốn chiến đấu bảo vệ Đài Loan. 75,2% số người được khảo sát đồng ý Đài Loan nên bắt buộc nam giới đi nghĩa vụ quân sự Khoảng 75% người Đài Loan đồng ý với đề xuất Đài Loan nên tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự bắt […]