Tag Archives: máy bay trung quốc bay vào đài loan

Đài Loan sẽ không cho Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong không phận của mình

“Đài Loan sẽ không cho Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong không phận của mình” đây là phát biểu của bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm căn cứ Không Quân Magong ở Bành Hổ – đảo thuộc Đài Loan. Trong chuyến thăm căn cứ Không Quân Magong ở Bành Hổ tổng thống Thái […]