Tag Archives: lương cơ bản 2022 đài loan

58% doanh nghiệp Đài Loan có kế hoạch tăng lương vào năm 2022

58% doanh nghiệp Đài Loan có kế hoạch tăng lương vào Quý I năm 2022. 88,2% có kế hoạch tuyển dụng, đưa ra mức lương khởi điểm tối thiểu là 36.272 Đài tệ mỗi tháng. Khoảng 58,3% doanh nghiệp ở Đài Loan đang xem xét tăng lương cho nhân viên trong quý I năm 2022, […]