Tag Archives: làm bao nhiêu năm ở đài thì được về hưu

Độ tuổi về hưu theo quy định ở Đài Loan

Ở Đài Loan, Lao động Nghỉ hưu được chia thành 2 loại “tự nguyện nghỉ hưu” và “nghỉ hưu bắt buộc”. Sự khác biệt giữa hai loại hình này là gì? Độ tuổi bao nhiêu có thể về hưu ở Đài Loan? Có được nghỉ hưu tự nguyện ở Đài Loan không? “tự nghỉ hưu” […]