Tag Archives: kinh nghiệm nộp thuế ở đài loan

Kinh nghiệm đi khai báo thuế thu nhập cá nhân ở Đài Loan

Ở Đài Loan thời gian đi báo thuế là tháng 5 hàng năm. Vì thế tới tháng 5 toàn dân Đài Loan sẽ đi báo thuế. Những người lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan cũng đều phải đi đóng thuế thu nhập cá nhân (所得稅). Nếu bạn chưa biết cách đi nộp […]