Tag Archives: Không quân đài Loan

Đài Loan là 1 trong số 19 quốc gia tham gia hội nghị qua Video của Không quân Hoa Kỳ

Đài Loan đã được mời tham dự một cuộc họp video do Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương (PACAF) của Hoa Kỳ Charles Q. Brown Jr. tổ chức vào thứ Tư (29 tháng 4) để thảo luận với 19 quốc gia về cách đối phó với COVID-19 , đã lây nhiễm 3,5 triệu người […]