Tag Archives: Giá trị sản xuất của Đài Loan năm 2021

Giá trị sản xuất của Đài Loan tăng 21,26% năm 2021

Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp (ITRI) cho biết ​​giá trị sản xuất trong lĩnh vực sản xuất của Đài Loan tăng 21,26% trong năm nay. Mức tăng lên 23,06 nghìn tỷ Đài tệ (829,11 tỷ USD) là mức cao thứ hai trong kỷ lục và có thể được theo […]