Tag Archives: dịch bệnh Corona (武漢肺炎) tại Đài Loan ngày 6/2/2020

Tình hình dịch bệnh Corona (武漢肺炎) tại Đài Loan ngày 6/2/2020 

Hôm nay ngày 6/2/2020 tình hình dịch bệnh Corona 武漢肺炎 tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước mắt cùng điểm qua số tình hình dịch bệnh được thống kê trên toàn thế giới tính tới thời điểm hiện tại: Trên thế giới hiện có 28 quốc gia ghi nhận có người bị […]