Tag Archives: Coronavirus

Đại học ở Đài Loan phát minh ra bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả chỉ trong 15 phút

Đại học ở Đài Loan phát minh ra bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả chỉ trong 15 phút. Chỉ cần 1 giọt máu, không cần chuyên gia xét nghiệm. Một trường đại học ở Cao Hùng của Đài Loan đã phát triển một xét nghiệm nhanh về virus COVID-19  xác định bệnh nhân không […]