Tag Archives: Cách tính tiền điện khi thuê nhà

Cách tính tiền điện khi thuê nhà? Chủ trọ thu 5 đài tệ 1 số có đắt không?

Hầu như người Việt Nam sang Đài làm việc đều phải thuê nhà trọ, ngoài việc trả tiền thuê trọ hàng tháng bạn còn cần phải trả một khoản tiền điện nước, mạng,….Tháng nào cũng đóng tiền điện bạn đã biết cách tính tiền điện hàng tháng chưa? Và nếu chủ trọ thu 5 ~ […]