Tag Archives: Cách bỏ phiếu trưng cầu dân ý ở Đài Loan

Nội dung đợt bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Đài Loan ngày 18.12

Sắp tới đây ngày 18/12 sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Với  những ai đã đổi qua quốc tịch Đài Loan đều có thể tham gia bỏ phiếu bầu cử. Mặc dù thời sự đưa tin liên tục nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu hết nội dung bầu cử là gì […]