Độ tuổi về hưu theo quy định ở Đài Loan

Ở Đài Loan, Lao động Nghỉ hưu được chia thành 2 loại “tự nguyện nghỉ hưu” và “nghỉ hưu bắt buộc”.

Sự khác biệt giữa hai loại hình này là gì? Độ tuổi bao nhiêu có thể về hưu ở Đài Loan? Có được nghỉ hưu tự nguyện ở Đài Loan không? “tự nghỉ hưu” là lao động đề xuất và quyền “nghỉ hưu bắt buộc” thuộc về người sử dụng lao động; chẳng hạn như tiêu chuẩn lương hưu lao động do người sử dụng lao động đặt ra khi nó tốt hơn so với quy định, các quy định có thể được tuân theo.

(1) Tự nguyện nghỉ hưu (Điều 53 của Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động)

Người lao động có một trong các trường hợp sau đây và có thể yêu cầu nghỉ hưu:

Những người đã làm việc trên 15 năm và đã 55 tuổi.

Những người đã làm việc hơn 25 năm.

Những người đã làm việc trên 10 năm và đã 60 tuổi.

Người lao động đáp ứng đủ điều kiện nghỉ hưu có quyền yêu cầu nghỉ hưu bất cứ lúc nào. phù hợp với Điều 55 và Điều 84-2 của cùng một luật.

(2) Bắt buộc nghỉ hưu (Điều 54 của Luật Tiêu chuẩn Lao động)

Người sử dụng lao động không được buộc người lao động nghỉ hưu trừ khi người đó có một trong các trường hợp sau:

Những người từ 65 tuổi trở lên.

Người khuyết tật về thể chất và tinh thần không đủ khả năng để trở thành một người lao động có năng lực.

Nếu người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt như nguy hiểm, thể lực mạnh, … theo quy định tại khoản 2 Điều 54 của Luật Tiêu chuẩn Lao động, cơ sở có thể báo cáo cơ quan có thẩm quyền trung ương để điều chỉnh độ tuổi. của đoạn đầu tiên của đoạn trên, nhưng không được ít hơn 55 tuổi.

Nguồn: Phòng Lao động, Phúc lợi và Hưu trí
Ngày phát hành: 26.05.2016

Xem thêm:
Phúc lợi cho người già ở Đài Loan có gì?
Trợ cấp sinh hoạt cho người cao tuổi có thu nhập thấp, trung bình ở Đài Loan
Mối nguy hiểm gặp phải khi làm lao động bất hợp pháp ở Đài Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.